เกี่ยวกับเรา

รับทำบัญชี

          เราคือ ผู้ทำบัญชี(Accountant) และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(Certified Public Accountant) ที่ขึ้นทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชีและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างถูกต้อง และได้รับการเข้าอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ของสภาวิชาชีพบัญชีและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีประสบการณ์ในการทำบัญชี ภาษีอากร และตรวจสอบบัญชีกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมหลากหลายประเภทกิจการ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ธุรกิจบริการ ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจนำเข้าส่งออก ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น

          เราสามารถให้บริการทางธุรกิจได้อย่างไร้รอยต่อและครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ บริการรับทำบัญชีและภาษีอากร บริการรับตรวจสอบบัญชี บริการวางระบบบัญชี บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ บริการจดทะเบียนแก้ไขข้อมูล บริการลงประกาศหนังสือพิมพ์ธุรกิจ บริการทางวิชาชีพอื่นตามที่ตกลงร่วมกัน เป็นต้น ทางเรามีคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและสำนักงานบัญชีหลายแห่งที่มีมาตรฐานในการให้บริการ เพื่อรองรับและตอบสนองทุกความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งส่งผลให้งานบริการของเรามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงสามารถรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกอบการอันเป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งงานบริการของเรา

          จากประสบการณ์การทำงานของเรา เรามีความยินดีที่จะให้บริการแก่ผู้ประกอบการทุกท่านด้วยความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างรอบครอบระมัดระวัง รักษาความลับของกิจการ ให้บริการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม รวมถึงยึดมั่นในกรอบวิชาชีพและจรรยาบรรณ ตลอดจนรับผิดชอบการงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สุดท้ายนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านในอนาคตอันใกล้

รับทำบัญชี